Biografie
Zijn opleiding
Eric Koevoets, geboren in 1967 te Rotterdam, studeerde aan het Rotterdams Conservatorium af in 1991 voor orgel (Docerend en uitvoerend musicus) bij Jet Dubbeldam en voor piano (Docerend musicus) bij Frans van Hoek en in 2002 voor koordirectie bij Barend Schuurman. Hij volgde improvisatielessen bij Arie J. Keijzer en behaalde zijn diploma kerkmuziek ten overstaan van de Commissie Bevoegdheidsverklaringen van de R.K. Kerk. Momenteel bekwaamt hij zich verder in de improvisatiekunst bij Hayo Boerema.

Zijn activiteiten
Vanaf 1990 tot 2006 is Eric Koevoets werkzaam als dirigent-organist in de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. Hij beschikt daar over het Pelsorgel uit 1950. Sinds 2006 is hij als dirigent-organist verbonden aan de Sint Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen, waar hij het Maarschalkerweerdorgel uit 1900 bespeelt. Tevens is hij artistiek leider van ‘Venster op muziek in de Lambertus’ en stichting Orgelconcerten Dordrecht.

Hij is als concerterend organist veelvuldig nationaal en internationaal actief. Daarnaast werkt hij mee aan concerten als begeleidend organist en continuospeler.

Hij componeerde diverse werken, waaronder koormuziek, verschillende composities voor sopraan en orgel en orgelwerken.

Sinds 2006 is hij dirigent van Vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht. Tevens is hij dirigent van projectkoor Vocaal Ensemble Distinto, waarmee hij ondermeer de Matthäus Passion heeft uitgevoerd. Hij is 8 jaar als dirigent actief geweest bij het Zevenbergs Vocaal Ensemble.

Tenslotte is hij sinds 1991 als piano- en orgeldocent verbonden aan Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn te Dordrecht, waar hij een uitgebreide lespraktijk heeft.

Bach-project op moderne orgels

Eric Koevoets vindt het waardevol om zijn interpretatie van orgelwerken vast te leggen. Onder het label Swell Records brengt hij de vertolking van het volledige orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach uit. Dit doet hij op moderne orgels, omdat hij wil uitdragen dat de inhoud en kwaliteit van al deze composities veel verder reiken dan alléén hun historische context, hoe fenomenaal Bach's werk op oude orgels ook klinkt en daar ook zonder meer thuis hoort.

De wijze waarop hij dit doet onderbouwt hijzelf als volgt:
“Voor mij is het een innerlijke behoefte dat niet alleen polyfonie, vorm, monumentaliteit, vitaliteit en hartstocht, maar ook poëzie en lyriek tot hun recht komen. Muziek dient te ‘ademen in de akoestiek’. Registerkeuze, frasering, articulatie en met name tempokeuze worden hierdoor in hoge mate bepaald en geven aldus expressiviteit aan de vermeende objectiviteit van de orgeltoon.”

De CD’s zijn ondermeer opgenomen op het Pelsorgel in de Sint Antoniuskerk in Dordrecht, het Marcussenorgel in de Laurenskerk Rotterdam, het Maarschalkerweerdorgel in de Sint Lambertuskerk en het Van Vulpenorgel in de Hoflaankerk, beide te Rotterdam-Kralingen.

Naar de toelichting bij de CD's Bach Complete Organworks on Modern Organs

Andere CD’s
Zijn nieuwste CD buiten het Bachproject betreft de live opgenomen 2e en 5e symphonie van Charles Marie Widor, gespeeld in de Sint Lambertuskerk te Rotterdam op het Maarschalkerweerdorgel. Daar heeft hij ook in 2013 de CD 'Voix Céleste' opgenomen met romantische werken. Voordat hij aan het Bachproject begon, heeft hij het complete orgeloeuvre van César Franck opgenomen op het Pelsorgel in de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. Op 21 mei verschijnt zijn nieuwste CD 'Himmelwärts'met onder meer de Wesendonck-lieder van Richard Wagner, gezongen door Jenny Haisma.

Zijn complete CD-collectie treft u aan in de Webshop.

Meer informatie
Meer informatie over de verschillende orgels, koren en kerken waar Eric Koevoets aan verbonden is, kunt u vinden via onderstaande links.
‘Venster op muziek in de Lambertus’
Sint Lambertuskerk te Rotterdam
Rotterdam Orgelstad
Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn te DordrechtIn the spotlight


Nu te koop
Himmelwärts, met solo-orgelwerken en de Wesendoncklieder

Ga naar de webshop.AGENDA

10-10-2020 GEANNULEERD
Rondom César Franck

i.s.m. KVOK-ZHZ

17-10-2020 - 14:00 uur
Orgelconcert

Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam